Thursday, December 17, 2009

W megalitycznych wioskach. (1) Sumba Indonezja

Kultura i tradycja jaka przetrwała na wyspie Sumba pochodzi wprost z okresu Neolitycznego. Najważniejsze są tu pogrzeby, które wymagają złozenia w ofiarze wielu zwierząt. Rodzina zmarłego zbiera często pieniadzę na wystawny pogrzeb przez kilka lat.


Oto moje sprawozdanie z rajdu po tych fascynujacych miejscach.


Mieszkańcy wiosek są bardzo komunikatywni i pozytywnie nastawienii do obcych przybyszów. W ciągu dnia kobiety przesiadają na werandach drewnianych chat i zajmują się gotowaniem lub tkactwem.

Większość chat zdobią czaszki zwierząt złożonych w ofiarze podczas ceremonii pogrzebowych.

Kobiety tkają barwne bawełniane materiały na bambusowych krosnach. Sumba słynie z najlepszych tkanin na obszarze całego archipelagu indonezyjskiego.


Goście są częstowanii wyborną kawą, której...

... świeże ziarna ubija się w drewnianych mozdzierzach.

Tak jak w Etiopii, pachnącą kawę gotuje się przez kilka minut w kociołku na palenisku.

No comments:

Post a Comment