Friday, September 10, 2010

Złote skarby Inków w Paryżu.

Od dziś do 6 lutego przyszłego roku można oglądać w paryskim Pinacothèque ekspozycję : L'Or des Incas : Origines et mystères.
Wiekszość złotych eksponatów pochodzi ze słynnego muzeum Larco w Limie. Bilety po 11.50 euro i 9.5 dla studentów.Inkowie dominowali w Andach przez dwa stulecia, ale byli spadkobiercami znacznie starszych kultur, które kwitły w Peru na przestrzeni 3000 lat.

Złoto miało dla nich zawsze wielkie znaczenie jako atrybut władzy. Cesarz Inków wywodził się od boskiego Słońca. Złoto było symbolem władzy. Korony, tiary, maski i biżuteria miały specjalną, magiczną symbolikę.

253 bezcenne inkaskie artefakty można teraz podziwiać w Paryżu.

No comments:

Post a Comment