Wednesday, March 2, 2011

Aktorzy w Indonezji.

Indonezja stoi teatrami. Mają swoje teatry dramatyczne i pleciugi. Tylko repertuar nieco inny niż na Zachodzie.

Aktorzy w Yogyakarta żegnają się z publicznością po przedstawieniu "Ramajana".

No comments:

Post a Comment